Unifon cyfrowy UCN

Unifon cyfrowy do instalacji cyfrowych firmy Radbit korzysta z zaprojektowanego przez naszą firmę systemu cyfrowej komunikacji dzięki czemu instalacja ma tylko 3 przewody a wszystkie urządzenia (kaseta , unifony) sąpodłączane równolegle.

Unifon można podłączyć do starych cyfrowych instalacji 3 przewodowych firmy RADBIT.

Numer unifonu programowany jest przez włożenie zworek na płytce elektronicznej. Numer abonenta zmieniamy na system dwójkowy (włożona zworka oznacza „1″, jej brak „0″). Na życzenie przed wysłaniem paczki możemy zaprogramować unifony na odpowiednie numery. Nowe kasety naszej firmy posiadają jąasystenta programowania . Urządzenie podczas dzwonienia do lokatora pokazuje na LCD, które zworki należy włożyć aby unifon został poprawnie zaprogramowany. Po zmianie hasła administratora z domyślnego (0000) na inne, asystent zostaje automatycznie wyłączony i na wyświetlaczu przestają wyświetlać się numery zworek.

Unifon cyfrowy posiada dwa przyciski. Jeden z nich służy do otwierania elektrozaczepu, drugi można wykorzystać w inny sposób, np. do sterowania bramą. Unifon posiada płynną regulację głośności wywołania.

Instrukcja programowania unifonów UCN

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: