Wymiana domofonu w bloku – kasety

Wymiana domofonu w bloku może dotyczyć wymiany samej kasety domofonowej lub całego systemu domofonowego, czyli kasety oraz unifonów. W tym drugim przypadku – wymiany całego systemu domofonowego polecamy domofony wielorodzinne. Jednak nie zawsze lokatorzy chcą wymiany również unifonów. W takim wypadku, jeżeli instalacja domofonowa jest sprawna, a unifony lokatorów są unifonami analogowymi, możemy wymienić tylko starą kasetę domofonową na kasetę, która jest kompatybilna z unifonami analogowymi, a równocześnie posiada funkcje domofonu cyfrowego. Jeżeli problem dotyczy tylko pojedynczych klatek, można zamontować kasetę KEC-AK lub  kasetę KRC. Kaseta KRC ma oddzielne przyciski wywoławcze, do czego wielu lokatorów może być przyzwyczajonych, oraz zamek szyfrowy, umożliwiający otworzenie drzwi kodem. Jednak w przypadku, gdy mamy do czynienia z systemem domofonowym wieloblokowym lub wielobramowym pojedyncze kasety nie wystarczą. Wtedy można zastosować system modernizacyjny CA-1.

System ten składa się z odpowiednio połączonych i skonfigurowanych kaset bramowych, klatkowych oraz listew wywołań.

Wymiana domofonu w bloku wymaga montażu kasety KEC-AK, KEC-ABR i listwy wywołań. Obie kasety, zarówno AK jak i ABR są identyczne pod względem elektrycznym. Różnią się między sobą wyłącznie programem załadowanym do mikroprocesora. Ponieważ kaseta KEC-ABR przeznaczona jest do obsługi wielu bloków, użytkownik dzwoniąc musi wybrać najpierw numer bloku, do którego chce zadzwonić, a następnie numer lokalu. W kasecie KEC-AK, montowanej przy bramie w systemie jednoblokowym lub przy wejściu do klatki schodowej we wszystkich sytuacjach, nie ma potrzeby wybierania numeru bloku, gdyż jest on jednoznacznie określony miejscem zamontowania. W związku z tym użytkownik wybiera tylko numer lokalu, do którego chce zadzwonić (numer bloku kaseta wysyła już automatycznie, taki, jaki zaprogramuje instalator).

Wszystkie kasety wyposażone są w funkcję zamka szyfrowego. W każdej z nich można zaprogramować 254 czterocyfrowe hasła do otwierania elektrozaczepu oraz jedno czterocyfrowe hasło administratora, uprawniające do wykonywania czynności programowania kasety. Hasła w poszczególnych kasetach nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Można więc zaprogramować inne hasła do otwierania bramy, a inne do otwierania drzwi przy klatce schodowej. Zanik zasilania nie powoduje utraty zapisanych haseł.
Ponadto kasety są wyposażone w alfanumeryczny, podświetlany wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są wszystkie komunikaty tekstowe związane z obsługą i programowaniem kaset. Kasety KEC-ABR mogą być wyposażone w dodatkowe, podświetlane okienko informacyjne, w którym można również wpisać, w jaki sposób wywołać abonenta.

Kaseta KEC-AK-NOB

Kaseta KEC-AK współpracuje z listwami wywołań LR, kasetami KEC-ABR i innymi kasetami KEC-AK zamontowanymi w systemie. Montuje się ją bezpośrednio przy klatce schodowej, którą ma obsługiwać i ewentualnie przy bramach wejściowych na teren zamkniętej wspólnoty jednoblokowej. Można z niej wywołać do 255 lokali o numerach z zakresu 1 do 255. Może pracować:

  1. jako pojedynczy system (obsługując tylko jedna klatkę schodową),
  2. w systemie jednoblokowym wieloklatkowym (montowana zarówno przy bramach wejściowych na zamknięty teren, jak i przy klatkach schodowych,
  3. oraz w systemie wieloblokowym (montowana tylko przy klatkach schodowych).

W kasecie KEC-AK nie ma potrzeby wybierania numeru bloku, gdyż numer ten jest jednoznacznie określony miejscem zamontowania kasety. W związku z tym użytkownik wybiera tylko numer lokalu, do którego chce zadzwonić (numer bloku zaprogramowany przez instalatora kaseta wysyła już automatycznie).

Kaseta KEC-ABR-NOB

Kaseta KEC-ABR współpracuje z listwami wywołań LR, kasetami KEC-AK i innymi kasetami KEC-ABR zamontowanymi w systemie. Montuje się ją tylko przy bramach wejściowych na zamknięty teren, obejmujący więcej niż jeden blok. Może obsłużyć od kilku do kilkunastu bloków znajdujących się na zamkniętym terenie, z tym, że łączna ilość zamontowanych urządzeń (kaset KEC-ABR, KEC-AK i listew wywołań LR), nie może być większa niż 32 szt.

Uwagi:

  1. Numery bloków muszą się mieścić w zakresie 1 do 255.
  2. W jednej klatce schodowej dowolnego bloku może być do 255 lokali.
  3. Numery mieszkań w poszczególnych klatkach schodowych muszą się mieścić w zakresie 1 do 255.
  4. W bloku (oznaczonym jednym numerem) nie może być więcej niż 255 lokali.

Chcąc zadzwonić z kasety do określonego lokalu, wybieramy najpierw numer bloku, w którym znajduje się dany lokal, zatwierdzamy wybrany numer wciskając klawisz “*”, wybieramy numer lokalu, wciskamy ponownie klawisz “*”. Kaseta wyśle do magistrali szeregowej AB informację o wybranych numerach, która dotrze do wszystkich pozostałych urządzeń w systemie. Listwa wywołań, obsługująca wybrany numer, wyśle sygnał wywołania do odpowiedniego lokalu.

Wyświetlacz LCD Wyświetlacz bardzo ułatwia obsługę zarówno mieszkańcom jak i instalatorowi. Pojawiają się na nim informacje, w jakim stanie znajduje się urządzenie (programowanie, otwieranie hasłem, blokada bezpieczeństwa itd.). Gdy lokator naciśnie przycisk otwierania – na wyświetlaczu pojawi się napis “Otwarte zapraszam”. Ponad to wyświetlacz spełnia rolę reklamy, pozwalając na zapisanie nieusuwalnego komunikatu 2×16 znaków.
Domofony modernizacyjne dostępne są tutaj.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: